Automata

NieR – Automata Pics

NieR – Automata Pics

Lần đầu tiên post ảnh , nếu có gì không đúng với nội quy xin hướng dẫn. nếu thấy được , các bác cho em 1 ít comment động viên …