C.C.

C.C Lemonade

C.C Lemonade

Lelouch .. đừng trêu chọc tôi. Cô rất dâm đãng phải không? Đó là lỗi của cậu. Cô muốn nó phải không? Không được nói như thế…..