Knowledge

Sữa Tươi Nguyên Chất (Yuri)

Sữa Tươi Nguyên Chất (Yuri)

Tui kêu trà sữa mà, sữa đâu wtf. La ó hoài vậy tự vắt sữa mình mà uống đi. Fuck that bitch. Hổng chịu đâu thật là đáng ghét …