Ebluberry

Liên Minh Huyền Thoại – Jinx X Teemo

Liên Minh Huyền Thoại – Jinx X Teemo

Teemo ơi lại nện em đi! Đầu óc mình trống rỗng quá, chuyện gì đang xảy ra thế này. Không, mình đang làm việc mà mình không hề muốn, …