Fujisaka Lyric

Bú Cặc Bạn Trai Lúc Ngủ Say

Bú Cặc Bạn Trai Lúc Ngủ Say

Cái gì đây mình chưa bao giờ cảm thấy như thế này? baka xem ngươi đã làm gì này. Hắn đang ngủ nên mình có thể… mình bắt đầu …