Thông Tin Truyện


Avatar – The Last Jizzbender

Chúng ta đi đâu vậy? Về phòng của em, em nghĩ chúng ta cần không gian riêng tư. Hehe anh biết anh là một bender nghịch ngợm mà! Tới đây nào!

Tác Giả
Nhóm Dịch
Nhân Vật

Chúng ta đi đâu vậy?
Về phòng của em, em nghĩ chúng ta cần không gian riêng tư.
Hehe anh biết anh là một bender nghịch ngợm mà!
Tới đây nào!

5 Chương Mới Nhất

Danh Sách Chương

Truyện Cùng Tác Giả

Leave a Comment