Thông Tin Truyện


Quan hệ bí mật của nàng dâu và ba chồng

B… ba ơi làm thế này con thấy có lỗi với anh ấy quá. Con không thỏa mãn với chồng con đúng không? Con đã vượt qua ranh giới này …

Nhóm Dịch

B… ba ơi làm thế này con thấy có lỗi với anh ấy quá.
Con không thỏa mãn với chồng con đúng không? Con đã vượt qua ranh giới này một lần rồi thì đừng suy nghĩ gì nữa. Làm lần này hay những lần sau đều giống nhau cả thôi. Miễn sao hai ta đều sướng là được

Đọc Truyện

 - Quan hệ bí mật của nàng dâu và ba chồng - Truyện Hentai  - Quan hệ bí mật của nàng dâu và ba chồng - Truyện Hentai  - Quan hệ bí mật của nàng dâu và ba chồng - Truyện Hentai  - Quan hệ bí mật của nàng dâu và ba chồng - Truyện Hentai
Quan hệ bí mật của nàng dâu và ba chồng
3.2 (6) votes

    Leave a Comment

    Open

    Close