Con Trâu

Những Tiếng Rên Không Quên

Những Tiếng Rên Không Quên

Thật mạnh, chàng la’ch cu vào lỗ chim nàng, vơí tư thế này nàng sẽ cảm được sợi gân căng của cu chàng và sự chuyển động của nó… …