Lưu Hương Đạo Dụ

Dụ mẹ đụ con

Dụ mẹ đụ con

Tôi tuổi nay đã gần bốn mươi nhưng ngoại hình vẫn còn bốc lửa, dù rằng tôi đã trải qua hai đời chồng gồm hai mặt con, nhưng nhìn …