Nhân Mã

Chồng Đi Công Tác

Chồng Đi Công Tác

Công nhận da của Hương trắng thật trắng hơn cả của chị Như nữa , tôi không biết chỗ đó như thế nào nhưng thế này thì chắc là …
Bèo Dạt Mây Trôi

Bèo Dạt Mây Trôi

Nói xong thì tôi đè luôn lên người của Mai .Mai khẽ đẩy tôi ra nhưng không được , hơn nữa tôi hôn nhẹ nhẹ vào dái tai rồi …