Người Tình

Phía sau ánh mắt buồn

Phía sau ánh mắt buồn

Anh lôi tôi ra nghế bế thốc tôi lên vào sát tường và dập, tôi nhắm mắt lại và đến khi cơn cực khoái trào lên cực đỉnh. Tôi … Đọc Full →
Open

Close