Thông Tin Truyện
Tự sửa
Ngày Đăng: 17-06-2018
Tình Trạng Hoàn Thành
Tủ Truyện Thêm Chương

Tự sửa

Style.css padding-top:40px => padding-top:20px truyenhoanthanh-list>li{width:50%} => truyenhoanthanh-list>li{width:33.333%}

Đọc Tiếp DS Chương Bình Luận
4.0
1,050,008 total
5
80%
4
60%
3
40%
2
20%
1
15%
  1. Style.css
   [page-slogan] padding-top:40px => padding-top:20px
   truyenhoanthanh-list>li{width:50%} => truyenhoanthanh-list>li{width:33.333%}

  Leave a Comment

  Open

  Close